Портал МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС В УКРАИНЕ
Начальная страница
Форум о мебели
Мебельный рейтинг UA
Пресс-релиз для СМИ
Производители мебели
Продавцы мебели
Новости и публикации
Выставки мебели
Мебельные ресурсы
Нормативная база
Софт (программы для ПК)
Обмен ссылками
Реклама на сайте
Обратная связь
Домашнему мастеру
 

 


Портал о мебельном бизнесе в Украине приветствует вас на своих страницах!

Правила присвоєння категорій підприємствам по виготовленню та ремонту меблів

   УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ОБ'ЄДНАНЬ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
        ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

             П Р А В И Л А

 N 11 від 20.10.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   4 грудня 1995 р.
 vd951020 vn11            за N 440/976

                     Затверджено
               наказом Українського союзу об'єднань,
               підприємств і організацій побутового
               обслуговування   населення   від
               20 жовтня 1995 року N 11 ( z0432-95 )


               Правила
       присвоєння категорій підприємствам по
         виготовленню та ремонту меблів

  ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Укрсоюзсервісу
   N 21 ( z0615-96 ) від 21.10.96 )

    ( Державну реєстрацію Наказу скасовано на підставі
               Висновку Міністерства юстиції
     N 8/31 ( v8_31323-04 ) від 22.11.2004 )           1. Загальні положення

   1.1. Ці Правила визначають умови щодо присвоєння відповідних
категорій господарюючим суб'єктам - підприємствам по виготовленню
та ремонту меблів (далі - підприємства) всіх форм власності і
разом з Положенням про порядок присвоєння категорій підприємствам,
що надають побутові послуги населенню, затвердженим постановою
Кабінету  Міністрів  України  від 23 серпня 1995 року  N 674
( 674-95-п ) "Про затвердження Положення про порядок присвоєння
категорій підприємствам, що надають побутові послуги населенню", є
обов'язковими нормативними документами для проведення роботи,
пов'язаної з присвоєнням категорій підприємствам.
   1.2. Для підприємств залежно від видів, складності та якості
послуг (робіт), рівня технології та оснащення, що застосовуються,
кваліфікації фахівців основних професій та наявності необхідних
комфортних умов для замовників установлюється вища або перша
категорія.
   У випадках, коли підприємство має в своєму складі кілька
структурних підрозділів (пралень, цехів самообслуговування тощо),
розташованих в окремих приміщеннях, атестація кожного підрозділу
проводиться окремо. Кожному підрозділу видається свідоцтво про
присвоєння категорії. ( Пункт 1.2 доповнено абзацом другим згідно
з Наказом Укрсоюзсервісу N 21 ( z0615-96 ) від 21.10.96 )
   Приймальні пункти прання білизни атестуються без присвоєння
категорій. ( Пункт 1.2 доповнено абзацом третім згідно з Наказом
Укрсоюзсервісу N 21 ( z0615-96 ) від 21.10.96 )
   Присвоєння категорій структурним підрозділам, що  надають
побутові послуги населенню і підпорядковані підприємствам, для
яких побутове обслуговування населення не є основною діяльністю,
проводиться у порядку, визначеному цими Правилами. ( Пункт 1.2
доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Укрсоюзсервісу N 21
( z0615-96 ) від 21.10.96 )

   1.3. Основні види послуг (робіт) з виготовлення та ремонту
меблів:
   виготовлення корпусних меблів (секційних, кухонних, меблів
для віталень та інше);
   виготовлення м'яких меблів;
   виготовлення меблів з архітектурно-декоративним оформленням;
   виготовлення окремих елементів меблів;
   виготовлення дзеркал;
   ремонт корпусних меблів;
   ремонт м'яких меблів;
   оновлення та реставрація антикварних меблів.

   1.4. Підприємства можуть надавати зазначені в пункті 1.3 цих
Правил послуги (роботи) в комплексі або спеціалізуватися з окремих
видів послуг.
   1.5. Виготовлення та ремонт меблів здійснюється згідно з
діючими нормативними документами.
   1.6. Виробничі приміщення та устаткування повинні відповідати
правилам і  нормам техніки безпеки, протипожежної безпеки та
виробничої санітарії.

       2. Вимоги до підприємств вищої категорії

   2.1. Підприємства вищої категорії забезпечують згідно із
своєю спеціалізацією  високоякісне  виготовлення  меблів  та
гарнітурів будь-якої  конструкції  і  призначення, реставрацію
антикварних меблів.
   2.2. Приймання замовлень на виготовлення меблів проводиться
за зразками, що демонструються у приймальному салоні, зображені в
фотоальбомах, а також за ескізами та пропозицією замовника.
   2.3. Виконання основних видів робіт здійснюється фахівцями,
що мають вищий розряд, передбачений Єдиним тарифно-кваліфікаційним
довідником робіт та професій робітників (ЄТКД).

   2.4. На підприємствах вищої категорії:
   а) повинні застосовуватись сучасні технології та оснащення,
які забезпечують:
   - виготовлення високохудожніх меблів і гарнітурів з усіх
видів матеріалів та сировини;
   - використання різних оздоблюючих матеріалів та фурнітури;
   - виконання різноманітних видів оздоблюючих робіт (різьба,
термотиснення, накладні декоративні елементи та інше);
   - високоякісний ремонт, оновлення та реставрацію антикварних
меблів;
   б) має бути широкий вибір оббивочних, оздоблюючих матеріалів
та фурнітури;
   в) необхідно використовувати фірмовий знак, затверджений в
установленому порядку, мати фірмовий одяг для працівників, вироби
видавати замовнику в упакованому вигляді;
   г) обслуговування замовників належить проводити в комфортному
та художньо оздобленому приймальному салоні. В салоні розміщується
виставка зразків меблів, стенди із зразками матеріалів, експозиція
перспективних виробів, надаються консультації;
   д) мають  бути  впорядкованими  фасад  та  приміщення
підприємства, а також навколишня територія.

      3. Вимоги до підприємств першої категорії

   3.1. Підприємства першої категорії забезпечують згідно із
своєю спеціалізацією  виготовлення  корпусних  меблів  та  їх
елементів, а також ремонт усіх видів меблів.
   3.2. Приймання замовлень на виконання робіт проводиться за
зразками, що демонструються в приймальному салоні, зображені в
фотоальбомах, а також за ескізами та пропозицією замовника.
   3.3. Виконання основних видів робіт здійснюється фахівцями,
що мають кваліфікаційний розряд згідно з ЄТКД, відповідно до
складності робіт.

   3.4. На підприємствах першої категорії:
   а) повинні застосовуватись сучасні технології та оснащення
відповідно до номенклатури послуг та складності робіт;
   б) обслуговування замовників належить проводити в оздобленому
приймальному салоні. В салоні розміщуються стенди із зразками
матеріалів та експозиція зразків меблів.

     4. Порядок проведення атестації та присвоєння
           категорій підприємствам

   4.1. Атестація підприємств здійснюється з метою оцінки їх
можливостей забезпечити рівень обслуговування населення відповідно
до вимог вищої або першої категорії.
   4.2. Атестації підлягають діючі та новостворені підприємства.
   Атестація діючих  підприємств  проводиться  в  строки,
передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня
1995 року N 674 ( 674-95-п ) "Про затвердження Положення про
порядок присвоєння категорій підприємствам, що надають побутові
послуги населенню".
   Атестація новостворених підприємств  проводиться  протягом
трьох місяців після їх реєстрації відповідно до Закону України
"Про підприємництво" ( 698-12 ).
   Переатестація здійснюється за ініціативою підприємств або
відповідних державних адміністрацій (виконкомів) у разі появи змін
в показниках, встановлених вимогами для присвоєння підприємствам
категорій, але не рідше одного разу на три роки.
   4.3. Атестація  (переатестація)  підприємств  проводиться
постійно діючими атестаційними комісіями, створеними районними,
районними у  містах  Києві  та  Севастополі  державними
адміністраціями, міськвиконкомами, райвиконкомами у містах (там,
де вони створені), на території яких розташовані підприємства.
   Порядок створення і функціонування  атестаційних  комісій
визначається органами, які їх створюють.

   4.4. Для проведення атестації підприємства подають  такі
документи:
   - заяву з визначенням  категорії,  на  яку  атестується
підприємство;
   - копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;
   - загальні відомості про підприємство (напрями діяльності,
види послуг (робіт), техніко-економічні показники за останні три
місяці, стан приміщень та оснащення, склад та рівень кваліфікації
основних фахівців);
   - перелік нормативних документів, які використовуються під
час виконання послуг (робіт).

   4.5. Атестаційна  комісія  протягом місяця з дня подачі
документів вивчає  одержані  матеріали,  проводить  перевірку
фактичного стану безпосередньо на підприємстві та готує висновок
про надання підприємству відповідної категорії, який оформляється
протоколом.
   4.6. За поданням атестаційних комісій, районні, районні у
містах Києві   та   Севастополі   державні  адміністрації,
міськвиконкоми, райвиконкоми у містах (там, де вони створені)
приймають рішення  за  результатами  атестації (переатестації)
підприємств і у двотижневий термін оформляють та видають свідоцтва
про присвоєння категорій.
   Облік видачі свідоцтв ведеться в книзі обліку і реєстрації
свідоцтв про присвоєння категорій підприємствам за зразком згідно
з додатком. Книга повинна бути пронумерована, прошнурована та
скріплена печаткою державної адміністрації (виконкому).
   4.7. Свідоцтво  про  присвоєння  відповідної  категорії
розміщується в приймальному приміщенні на видному місці, а на
фасаді підприємства поряд з його назвою має  бути  прописом
зазначена категорія підприємства.
   4.8. У разі невідповідності підприємства вимогам до заявленої
категорії йому  у  двотижневий термін надсилається мотивована
відмова.
   Рішення про  строки  проведення  повторної  атестації
(переатестації) приймає державна адміністрація (виконком).
   4.9. Контроль  за  своєчасністю  проведення  атестації
(переатестації) підприємств,  що  надають  побутові  послуги,
здійснюється органами, які створюють атестаційні комісії.
   4.10. Скарги щодо вирішення зазначених цими Правилами питань
розглядаються згідно з чинним законодавством.
   4.11. Зазначені Правила погоджені з Міністерством економіки
України, Державним  комітетом України у справах захисту прав
споживачів та Держстандартом України.


                        Додаток
                  до Правил присвоєння категорій
                  підприємствам по виготовленню
                  та ремонту меблів

       Форма книги обліку і реєстрації свідоцтв
       про присвоєння категорій підприємствам
      _________________________________________
      назва державної адміністрації (виконкому)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|NN |Найменування  |Присво|Номер і да-|Реєст-|Підпис пред|При- |
|п/п|підприємства та|єна ка|та рішення |рацій-|ставника  |мітка |
|  |його місце зна-|тего- |державної |ний  |підприємст-|   |
|  |ходження    |рія  |адміністра-|номер |ва про одер|   |
|  |        |   |ції (викон-|свідо-|жання свідо|   |
|  |        |   |кому)   |цтва |цтва    |   |
——————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Первоисточник: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0440-95

 

 

 
 
  © Copyright 2005-2016 www.furniture.biz.ua
  All Rights Reserved
Рейтинг мебельных сайтов Украины Рейтинг мебельных сайтов на UKRMEBEL.COM
Design by
Slava