Портал МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС В УКРАИНЕ
Начальная страница
Форум о мебели
Мебельный рейтинг UA
Пресс-релиз для СМИ
Производители мебели
Продавцы мебели
Новости и публикации
Выставки мебели
Мебельные ресурсы
Нормативная база
Софт (программы для ПК)
Обмен ссылками
Реклама на сайте
Обратная связь
Домашнему мастеру
 

 


Портал о мебельном бизнесе в Украине приветствует вас на своих страницах!

Про затвердження Правил присвоєння категорій суб'єктам господарської діяльності, що надають послуги з виготовлення та ремонту меблів

Герб України
        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

              Н А К А З

            17.09.2004 N 353

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 жовтня 2004 р.
                   за N 1280/9879


      Про затвердження Правил присвоєння категорій
        суб'єктам господарської діяльності,
        що надають послуги з виготовлення
            та ремонту меблів


   Відповідно до Положення про порядок присвоєння категорій
суб'єктам господарської діяльності, що надають побутові послуги
населенню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23.08.95 N 674 ( 674-95-п ) (зі змінами  і  доповненнями),
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити  Правила  присвоєння  категорій  суб'єктам
господарської діяльності, що надають послуги з виготовлення та
ремонту меблів (додаються).

   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України
Романюка С.А.

 Міністр                         М.Деркач

 ПОГОДЖЕНО:

 Перший заступник Голови
 Державного комітету України
 з питань технічного регулювання
 та споживчої політики                 В.Задирайко

 Голова Антимонопольного
 комітету України                    О.Костусєв

 Голова Державного комітету України
 з питань регуляторної політики
 та підприємництва                  Ю.Авксентьєв

 Голова ради
 Українського союзу об'єднань,
 підприємств і організацій
 побутового обслуговування населення            С.Косих
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   17.09.2004 N 353

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 жовтня 2004 р.
                   за N 1280/9879


               ПРАВИЛА
      присвоєння категорій суб'єктам господарської
     діяльності, що надають послуги з виготовлення
            та ремонту меблів


           1. Загальні положення

   1.1. Правила присвоєння категорій суб'єктам господарської
діяльності, що надають послуги з виготовлення та ремонту меблів
(далі  -  Правила),  визначають умови присвоєння відповідних
категорій суб'єктам господарської діяльності та їх структурним
підрозділам, що надають послуги (виконують роботи) з виготовлення
та ремонту меблів, незалежно від організаційно-правової форми та
форми власності і разом з Положенням про порядок присвоєння
категорій суб'єктам господарської діяльності, що надають побутові
послуги населенню, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України  від  23.08.95  N 674 ( 674-95-п ) (зі змінами і
доповненнями),  є  обов'язковим нормативно-правовим актом для
проведення вказаної роботи.

   1.2. Для суб'єктів господарської діяльності залежно від видів
складності та якості послуг (робіт) з виготовлення та ремонту
меблів,  які  надаються,  рівня  технології  та  оснащення
устаткованням, що застосовується, кваліфікації фахівців основних
професій і  наявності  потрібного  комфорту  для  замовників
установлюється вища, перша або друга категорія.
   У разі, якщо суб'єкт господарської діяльності має у своєму
складі кілька структурних підрозділів (цехів, майстерень тощо),
розташованих в окремих приміщеннях, атестація кожного підрозділу
проводиться окремо. Кожному підрозділу видається свідоцтво про
присвоєння відповідної категорії.
   Присвоєння категорій  структурним підрозділам, що надають
послуги  з  виготовлення  та  ремонту  меблів  населенню  і
підпорядковані  суб'єктам  господарської діяльності, для яких
побутове обслуговування населення не є основною  діяльністю,
проводиться в порядку, визначеному цими Правилами.

   1.3. Основні види послуг (робіт) з виготовлення та ремонту
меблів:
   виготовлення корпусних меблів (секційних, кухонних, меблів
для віталень та інше);
   виготовлення м'яких меблів;
   виготовлення меблів з архітектурно-декоративним оформленням;
   виготовлення окремих елементів меблів;
   виготовлення, ремонт і реставрація меблевих дзеркал;
   ремонт корпусних меблів;
   ремонт м'яких меблів;
   оновлення та реставрація антикварних меблів.

   1.4.  Суб'єкти  господарської діяльності можуть надавати
зазначені в пункті 1.3 цих Правил послуги (роботи) з виготовлення
та ремонту меблів у комплексі або спеціалізуватися з окремих видів
послуг.

   1.5. Надання послуг з виготовлення  та  ремонту  меблів
здійснюється відповідно до нормативних документів, перелік яких
наведено в додатку 1 до цих Правил.

   1.6. Виробничі приміщення та устатковання повинні відповідати
правилам і нормам техніки безпеки, протипожежної безпеки та
виробничої санітарії.

   1.7. У приміщенні, де проводиться приймання  та  видача
замовлень, на видному та доступному місці повинна розміщуватись
інформація, яка  передбачена  пунктом  7  Правил  побутового
обслуговування  населення,  затверджених  постановою  Кабінету
Міністрів України від 16.05.94 N 313 ( 313-94-п ) (у редакції
постанови Кабінету  Міністрів  України  від  04.06.99  N 974
( 974-99-п ).

     2. Вимоги до суб'єктів господарської діяльності
             вищої категорії

   2.1. Суб'єкти  господарської  діяльності  вищої категорії
забезпечують  згідно  із  своєю  спеціалізацією  високоякісне
виготовлення  меблів  та  гарнітурів будь-якої конструкції і
призначення, реставрацію антикварних меблів.

   2.2. Приймання замовлень на виготовлення меблів проводиться
за зразками, що демонструються у приймальному приміщенні, а також
за ескізами та пропозицією замовника.

   2.3. Виконання основних видів робіт здійснюється фахівцями,
що мають 4-й або 5-й розряд, відповідно до Тимчасового державного
переліку професій з підготовки кваліфікованих  робітників  у
професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 02.04.98 N 450 ( 450-98-п ) (далі -
Перелік професій).

   2.4. Суб'єкти  господарської  діяльності  вищої категорії
повинні:
   застосовувати сучасні  технології  та  оснащення,  які
забезпечують виготовлення високохудожніх меблів і гарнітурів з
усіх  видів  матеріалів  і  сировини,  використання  різних
оздоблювальних матеріалів і фурнітури, виконання різноманітних
видів  оздоблювальних  робіт (різьба, термотиснення, накладні
декоративні елементи та інше), високоякісний ремонт, оновлення та
реставрацію антикварних меблів;
   мати широкий вибір оббивних, оздоблювальних матеріалів і
фурнітури;
   використовувати фірмовий знак, мати  фірмовий  одяг  для
працівників, видавати вироби замовнику в упакованому вигляді;
   обслуговувати замовників  у  комфортному  та  художньо
оформленому приймальному приміщенні, в якому розміщується виставка
зразків меблів, стенди із  зразками  матеріалів,  експозиція
перспективних виробів, надаються консультації.
   Інтер'єр приміщення виконавця послуг з  виготовлення  та
ремонту меблів і прилегла територія повинні бути упорядковані, а
фасад приміщення повинен відповідати вимогам пункту 8 Правил
побутового  обслуговування  населення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 16.05.94 N 313 ( 313-94-п ) (у
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.99 N 974
( 974-99-п ).

     3. Вимоги до суб'єктів господарської діяльності
             першої категорії

   3.1. Суб'єкти  господарської  діяльності першої категорії
забезпечують згідно із своєю спеціалізацією виготовлення корпусних
меблів та їх елементів, а також ремонт усіх видів меблів.

   3.2. Приймання замовлень на виконання робіт проводиться за
зразками, що демонструються у приймальному приміщенні, а також за
ескізами та пропозицією замовника.

   3.3. Виконання основних видів робіт здійснюється фахівцями,
що мають 3-й, 4-й або 5-й розряд згідно з Переліком професій
( 450-98-п ).

   3.4. Суб'єкти  господарської  діяльності першої категорії
повинні:
   застосовувати сучасні технології та оснащення відповідно до
номенклатури послуг і складності робіт;
   обслуговувати замовників   в  оздобленому  приймальному
приміщенні, в якому розміщуються стенди із зразками матеріалів та
експозиція зразків меблів.

     4. Вимоги до суб'єктів господарської діяльності
             другої категорії

   4.1. Суб'єкти господарської діяльності  другої  категорії
забезпечують згідно із своєю спеціалізацією нескладний ремонт
меблів.

   4.2. Приймання замовлень на виконання робіт  проводиться
відповідно до переліку послуг, визначених для даної категорії
суб'єктів господарської діяльності.

   4.3. Виконання основних робіт здійснюється фахівцями, що
мають 3-й, 4-й або 5-й розряд згідно з Переліком  професій
( 450-98-п ).

   4.4. Суб'єкти господарської діяльності  другої  категорії
повинні:
   застосовувати технології  та  потрібне  оснащення,  які
забезпечують надання послуг належної якості;
   обслуговувати замовників у приймальному приміщенні, в якому
розміщуються стенди із зразками матеріалів.

   5. Порядок проведення атестації та присвоєння категорій
        суб'єктам господарської діяльності

   5.1. Присвоєння категорій суб'єктам господарської діяльності
проводиться за результатами їх атестації.

   5.2. Атестація   суб'єктів   господарської   діяльності
здійснюється з метою оцінки їх можливостей забезпечити рівень
обслуговування населення відповідно до вимог вищої, першої або
другої категорії, підвищення рівня захисту прав та інтересів
споживачів щодо якості послуг і культури обслуговування.

   5.3. Атестації підлягають діючі та новостворені суб'єкти
господарської діяльності, що надають послуги (виконують роботи) з
виготовлення та ремонту меблів незалежно від форм власності.
   Атестація новостворених суб'єктів господарської діяльності
проводиться  протягом  трьох  місяців після їх реєстрації в
установленому чинним законодавством порядку.

   5.4. Переатестація здійснюється за  ініціативою  суб'єкта
господарської діяльності або відповідних державних адміністрацій
(виконкомів) у разі  змін  у  показниках  його  діяльності,
установлених  вимогами  для присвоєння суб'єкту господарської
діяльності категорії, але не менше одного разу на три роки.
   Атестація (переатестація) суб'єктів господарської діяльності
проводиться атестаційною комісією, створеною районними, районними
в  містах  Києві  та Севастополі державними адміністраціями,
міськвиконкомами, райвиконкомами у містах (там, де вони створені),
на території яких розташовані суб'єкти господарської діяльності.
   До складу атестаційних комісій  включаються  представники
районних  державних  адміністрацій, виконкомів, територіальних
органів Державного  комітету  України  з  питань  технічного
регулювання  та споживчої політики, санітарно-епідеміологічних
служб і  висококваліфіковані  фахівці  з  питань  побутового
обслуговування населення у сфері надання послуг з виготовлення та
ремонту меблів.
   Порядок створення  і  функціонування атестаційних комісій
визначається органами, які їх створюють.

   5.5. Для  проведення  атестації  суб'єкти  господарської
діяльності подають атестаційній комісії такі документи:
   заяву із зазначенням категорії, на яку атестується суб'єкт
господарської діяльності;
   копію свідоцтва  про  державну  реєстрацію   суб'єкта
господарської діяльності;
   загальні відомості про суб'єктів господарської діяльності
(напрями діяльності, види послуг (робіт) з виготовлення та ремонту
меблів, техніко-економічні показники за останні три місяці, стан
приміщень та оснащення, склад та рівень кваліфікації основних
фахівців);
   перелік нормативних документів, що використовуються під час
надання послуг (виконання робіт) з виготовлення та ремонту меблів.

   5.6. Атестаційна комісія протягом місяця з дня  подання
документів готує висновок про віднесення суб'єкта господарської
діяльності до відповідної категорії.

   5.7. Рішення про присвоєння категорії суб'єкту господарської
діяльності та переведення його до вищої або нижчої категорії
приймається за поданням атестаційної комісії керівниками (їх
заступниками) районних, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій, міськвиконкомів, райвиконкомів у містах
(там, де вони створені) з видачею свідоцтва про присвоєння
категорії суб'єкту господарської діяльності за формою згідно з
додатком 2 до Положення про порядок присвоєння категорій суб'єктам
господарської діяльності, що надають побутові послуги населенню,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.95
N 674 ( 674-95-п ) (зі змінами і доповненнями).
   Облік видачі свідоцтв ведеться в журналі обліку і реєстрації
свідоцтв про  присвоєння  категорій  суб'єктам  господарської
діяльності за формою згідно з додатком 2 до цих Правил. Журнал
повинен бути пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою
державної адміністрації (виконкому).

   5.8. Свідоцтво  про  присвоєння  відповідної  категорії
розміщується у приймальному приміщенні на видному місці, а на
фасаді суб'єкта господарської діяльності поряд з назвою має бути
словами зазначена його категорія.

   5.9. У разі невідповідності суб'єкта господарської діяльності
вимогам заявленої категорії йому у двотижневий термін надсилається
мотивована відмова.
   На пропозицію атестаційної комісії і за згодою суб'єкта
господарської діяльності йому може бути присвоєна нижча категорія.
   Повторна атестація (переатестація) проводиться за рішенням
районної державної адміністрації (виконкому) протягом місяця з дня
подання заяви суб'єктом господарської діяльності про усунення
виявлених недоліків і готовність до атестації.

   5.10. Контроль  за  своєчасністю  проведення  атестації
(переатестації) суб'єктів господарської діяльності, що надають
послуги (виконують роботи) з виготовлення та ремонту меблів,
здійснюється органами, які створюють атестаційні комісії.

   5.11. Скарги  щодо  вирішення  питань,  зазначених  цими
Правилами, розглядаються згідно із законодавством.

 Заступник директора департаменту
 регіонального розвитку - начальник
 управління внутрішньої торгівлі
 та побутових послуг                  Ю.Родіонов


                   Додаток 1
                   до Правил присвоєння
                   категорій суб'єктам
                   господарської діяльності,
                   що надають послуги з
                   виготовлення та ремонту
                   меблів


               ПЕРЕЛІК
      нормативних документів, відповідно до яких
      здійснюється надання послуг з виготовлення
            та ремонту меблів


   1. Господарський кодекс України ( 436-15 ).

   2. Закон України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ).

   3. Закон  України  "Про  місцеві державні адміністрації"
( 586-14 ).

   4. Положення про порядок присвоєння категорій  суб'єктам
господарської діяльності, що надають побутові послуги населенню,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.95
N 674 ( 674-95-п ) (зі змінами і доповненнями).

   5. Правила побутового обслуговування населення, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України  від  16.05.94  N  313
( 313-94-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
04.06.99 N 974 ( 974-99-п ).

   6. Державний стандарт  України  ДСТУ  2375-94  "Побутове
обслуговування населення. Терміни та визначення", затверджений
наказом Держстандарту України від 29.06.94 N 163.

   7. ГОСТ 16371-93 Мебель. Общие технические условия.

   8. ГОСТ 20400-80 Продукция мебельного производства. Общие
технические условия.

   9. РСТ УРСР 1739-82 Меблі побутові відремонтовані. Загальні
технічні умови.

   10. РСТ УРСР 1950-84 Меблі побутові за  індивідуальними
замовленнями. Загальні технічні умови.

   11. Галузевий класифікатор "Класифікація послуг і продукції
побутового обслуговування (ГК 2011-01-2001)", затверджений наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 19.02.2002 N 51 ( v0051569-02 ).

                   Додаток 2
                   до Правил присвоєння
                   категорій суб'єктам
                   господарської діяльності,
                   що надають послуги
                   з виготовлення та
                   ремонту меблів


               ЖУРНАЛ
      обліку і реєстрації свідоцтв про присвоєння
      категорій суб'єктам господарської діяльності
       ______________________________________
        (державна адміністрація (виконком))


-----------------------------------------------------------------------
|N |Найменуван- |Присвоєна|Номер і  |Реєстра- |Підпис    |Примі-|
|з/п|ня суб'єк- |категорія|дата    |ційний  |суб'єкта   |тка  |
|  |та господар-|     |рішення  |номер  |господар-  |   |
|  |ської діяль-|     |державної |свідоцтва|ської    |   |
|  |ності та  |     |адміністра-|про при- |діяльності  |   |
|  |його місце- |     |ції    |своєння |чи його   |   |
|  |знаходження |     |(виконкому)|категорій|представника |   |
|  |      |     |      |     |про одержання|   |
|  |      |     |      |     |свідоцтва  |   |
|  |      |     |      |     |       |   |
-----------------------------------------------------------------------

 

Публiкацiї документа: Офіційний вісник України вiд 29.10.2004 - 2004 р., № 41, стор. 133, стаття 2733

Первоисточник: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1280-04

 

 

 
 
  © Copyright 2005-2016 www.furniture.biz.ua
  All Rights Reserved
Рейтинг мебельных сайтов Украины Рейтинг мебельных сайтов на UKRMEBEL.COM
Design by
Slava